اکتبر 28, 2020

فعالسازیKaspersky Small Office Security

نحوه فعالسازی Kaspersky Small Office Security اگر هنگام نصب ، برنامه را فعال نکردید ، می توانید این کار را بعداً انجام دهید. فعال سازی برنامه […]
اکتبر 25, 2020

فعالسازیKaspersky Total Security

نحوه فعالسازی Kaspersky Total Security برای استفاده از امکانات برنامه و خدمات اضافی آن ، باید آن را فعال کنید. اگر هنگام نصب ، برنامه را […]
اکتبر 23, 2020

فعالسازیKaspersky Anti-Virus

نحوه فعالسازی Kaspersky Anti-Virus برای استفاده از امکانات برنامه و خدمات اضافی آن ، باید آن را فعال کنید. اگر هنگام نصب ، برنامه را فعال […]
اکتبر 22, 2020
نحوه دریافت و نصب فایلهای ردیابی محصولات کسپرسکی

فعالسازی Kaspersky Internet Security

نحوه فعالسازی Kaspersky Internet Security برای استفاده از ویژگی های برنامه Kaspersky Internet Security و خدمات اضافی آن ، باید آن را فعال کنید. اگر هنگام […]